Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Abjudicator
Abjudicator
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc Arcanyst
Token? Không
Độ hiếm RrarityRare
Chỉ số
Mana 3
Tấn công 3
Máu 1
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Abjudicatorđơn vị lính RrarityRare của phe Trung lập.

Năng lực[ | ]  • Opening Gambit: Khi Abjudicator được triệu hồi từ thanh hành động - Giảm mana cần thiết để sử dụng cho mọi loại phép trong thanh hành động của bạn đi 1.
    • Hiệu ứng: Mana Shift.

Chiến thuật[ | ]

  • Không nên dùng Abjudicator khi trên tay bạn có nhiều phép giá 0 mana, năng lực của Abjudicator vô dụng với chúng.

Thư viện ảnh[ | ]

Abjudicator idle
Sẵn sàng
Abjudicator breathing
Đứng tại chỗ
Abjudicator run
Di chuyển
Abjudicator attack
Tấn công
Abjudicator death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • Patch 1.65: Được tạo ra.
Advertisement