Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Adamantite Claws
AdamantiteClaws
Thuộc tính
Phe Magmar
Loại Artifact
Tộc -----
Độ hiếm Basic
Chỉ số
Mana 4
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Adamantite Clawstrang bị Basic của phe Magmar.

Năng lực[ | ]Chiến thuật[ | ]

  • Adamantite Claws cho phép bạn triệt hạ những đơn vị khó chịu có lượng máu lớn như các đơn vị có Provoke và đặc biệt là các Obelysk của đối thủ. Adamantite Claws gây rất nhiều thiệt hại nếu đối phương cố dùng lính của mình để tấn công bạn nhằm phá nó.
  • Adamantite Claws thực sự cho Tướng bạn rất nhiều sát thương, tăng gấp 3 lần thiệt hại khi tấn công trao đổi với Tướng, vậy nên nó đặc biệt đáng sợ nếu sân đấu khi đó đang trống. Phối hợp cùng phép Bloodborn Overload của Vaath the Immortal để gây thiệt hại lớn trong các chiến thuật Aggro của Magmar.
  • Adamantite Claws phối hợp được với Silhouette Tracer (vì nó giúp bạn nhanh chóng tiếp cận Tướng địch) và Repulsor Beast (vì nó giúp bạn đẩy lính địch ra xa, tạo điều kiện cho bạn tiếp tục tấn công Tướng).

Thư viện ảnh[ | ]

Adamantite Claws active
Sẵn sàng
Adamantite Claws actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

  • Trước patch 0.53: Không rõ.
Advertisement