Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Aegis Barrier
AegisBarrier
Thuộc tính
Phe Lyonar
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm LrarityLegendary
Chỉ số
Mana 1
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Aegis Barrierphép LrarityLegendary của phe Lyonar.

Năng lực[ | ] • Aegis Barrier cho một đơn vị lính đồng minh khả năng kháng phép, phép của đối phương không thể yểm lên nó. Sau đó rút 1 thẻ lên thanh hành động.

  - Mục tiêu: Lính đồng minh.
  • Hiệu ứng: Spell Immunity.
  • Đơn vị có Aegis Barrier vẫn không chống lại các loại phép không chọn trực tiếp nó làm mục tiêu, hoặc tác động tới ô nó đang đứng.Chiến thuật[ | ]

 • Dùng Aegis Barrier lên các đơn vị quan trọng, thường là các đơn vị có chỉ số cao, nó sẽ ngăn kẻ địch loại trừ các đơn vị này bằng các loại hiệu ứng vô hiệu hóa.
 • Nó đặc biệt hiệu quả khi phối hợp với các đơn vị có Provoke, vì năng lực và chỉ số cao của các đơn vị này sẽ khiến kẻ địch rất khó chịu.

Thư viện ảnh[ | ]

Aegis Barrier active
Sẵn sàng
Aegis Barrier actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

 • 0.0.1: Được tạo ra. Tốn 3 mana, năng lực là cho mọi lính đồng minh trên sân năng lực Forcefield.
 • Patch 0.0.14: Được làm lại. Lượng mana cần giảm còn 1, năng lực là cho 1 lính đồng minh trên sân khả năng kháng phép.
 • Patch 0.0.22: Sửa đổi đáng kể mô tả.
 • Patch 0.61: Aegis Barrier giờ có thêm hiệu ứng rút 1 thẻ.
Advertisement