Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Aerial Rift
AerialRift
Thuộc tính
Phe Lyonar
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm ErarityEpic
Chỉ số
Mana 1
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Aerial Riftphép ErarityEpic của phe Lyonar.

Năng lực[ | ]  • Aerial Rift khiến mọi đơn vị lính của bạn trong lượt này khi được triệu hồi từ thanh hành động thì sẽ có năng lực Airdrop. Sau đó rút 1 thẻ lên thanh hành động.

    - Mục tiêu: Không cần chỉ định mục tiêu.
Chiến thuật[ | ]

  • Aerial Rift là công cụ tuyệt vời cho phép bạn triển khai quân trên sân. Ví dụ như triệu hồi chúng ở những nơi an toàn hoặc thả chúng tại những vị trí hiểm yếu trong lòng địch.

Thư viện ảnh[ | ]

Aerial Rift active
Sẵn sàng
Aerial Rift actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

  • Patch 0.0.20: Được tạo ra.
Advertisement