Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Afterblaze
Afterblaze
Thuộc tính
Phe Lyonar
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Denizens of Shim'zar

Afterblazephép CrarityCommon của phe Lyonar.

Năng lực[ | ]  • Cho một đơn vị lính đồng minh trên sân +2/+4. Nếu đơn vị đó có Zeal, rút 1 thẻ lên thanh hành động.

    - Mục tiêu: Lính đồng minh.


Chiến thuật[ | ]

  • Afterblaze cho một lượng chỉ số rất lớn, khiến các đơn vị Lyonar vốn mạnh về chỉ số lại càng trở nên đáng sợ.
  • Không nhất thiết phải dùng lên các đơn vị Zeal, hiệu ứng rút bài của Afterblaze là tốt, nhưng không bắt buộc. Mặc dù vậy xét việc các đơn vị có Zeal như Silverguard Knight hay Windblade Adept rất phổ biến trong các bộ bài Lyonar, đôi khi không quá khó để bạn kích hoạt hiệu ứng rút bài của phép này.
  • Afterblaze cũng rất lợi hại khi dùng lên các đơn vị có Celerity của Lyonar, bổ sung đáng kể sát thương cho chúng cũng như giúp cho chúng sống sót sau khi thực hiện xong việc tấn công kép.

Thư viện ảnh[ | ]

Afterblaze active
Sẵn sàng
Afterblaze actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

Advertisement