Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Afterglow
Afterglow
Thuộc tính
Phe Lyonar
Loại Spell
Nhánh Bloodborn Spell
Token? Không
Độ hiếm -----
Chỉ số
Mana 1
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Afterglowphép Bloodborn của phe Lyonar.

Phép Bloodborn này thuộc về Tướng

Zir'An Sunforge

.

Năng lực[ | ]  • Afterglow hồi 3 máu cho một lính được chỉ định trên sân, bất kể địch ta.

    - Mục tiêu: Mọi lính.


Chiến thuật[ | ]

  • Afterglow hồi phục tổn thương mà lính đồng minh phải nhận, cho phép chúng chiến đấu lâu dài trên chiến trường. Afterglow cũng san phẳng những nỗ lự tiêu diệt các đơn vị lính lỳ đòn của Lyonar.
  • Hiệu ứng hồi máu của Afterglow rất dễ dàng kích hoạt năng lực của Sunriser, Sunforge LancerLightchaser, do đó nên dùng Zir'An làm Tướng khi bạn đi theo chiến thuật hồi máu này.
  • Nếu trên sân bạn không có lính đồng minh nào có thể hồi máu hiệu quả (tất cả lính đều đầy máu), bạn có thể dùng phép này lên chính lính địch để kích hoạt năng lực của Sunriser hay Lightchaser đồng minh.

Thư viện ảnh[ | ]

Afterglow active
Sẵn sàng
Afterglow actionbar
Trong thanh hành động

Afterglow effect
Hiệu ứng

Thay đổi[ | ]

  • Patch 1.63: Được tạo ra.
  • Patch 1.71: Giờ Afterglow có thể được dùng lên kẻ địch.
Advertisement