Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Alcuin Loremaster
AlcuinLoremaster
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc Arcanyst
Token? Không
Độ hiếm ErarityEpic
Chỉ số
Mana 3
Tấn công 3
Máu 1
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Alcuin Loremasterđơn vị lính ErarityEpic của phe Trung lập.

Năng lực[ | ]  • Opening Gambit: Khi Alcuin Loremaster được triệu hồi từ thanh hành động - Tạo ra thẻ phép được dùng gần đây nhất trong trận trong thanh hành động của bạn.
    • Loại phép gần nhất này tính chung cho cả hai phe, nghĩa là Alcuin Loremaster có khả năng lấy lại phép của đối phương cũng như phép Bloodborn.

Chiến thuật[ | ]

  • Chỉ số của Alcuin Loremaster rất kém, nhưng khả năng lấy lại phép vừa mới sử dụng của nó rất mạnh, luôn tính toán thứ tự dùng thẻ để đảm bảo Alcuin Loremaster lấy lại được loại phép mà bạn cần.
  • Khả năng lấy lại được phép của chính đối phương có thể khiến đối phương "gậy ông đập lưng ông".
  • Bật Battle Log là một cách rất tốt cho phép bạn kiểm tra loại phép mà Alcuin Loremaster sẽ lấy về.

Thư viện ảnh[ | ]

Alcuin Loremaster idle
Sẵn sàng
Alcuin Loremaster breathing
Đứng tại chỗ
Alcuin Loremaster run
Di chuyển
Alcuin Loremaster attack
Tấn công
Alcuin Loremaster death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.0.1: Được tạo ra.
Advertisement