Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Altered Beast
AlteredBeast
Thuộc tính
Phe Vanar
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 2
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Denizens of Shim'zar

Altered Beastphép CrarityCommon của phe Vanar.

Năng lực[ | ]  • Biến một đơn vị lính được chỉ định trên sân thành một đơn vị Battle Pet ngẫu nhiên.
    • Các đơn vị Battle Pet này là Battle Pet thuộc Vanar, phe Trung lập hoặc token của phe Trung lập.


Chiến thuật[ | ]

  • Altered Beast có thể coi là một phép vô hiệu hóa giá rẻ, mặc dù đơn vị Battle Pet tạo ra là ngẫu nhiên và có thể khá mạnh, phép này có thể vô hiệu hóa những mối nguy hại lớn từ đối phương, cũng như vô hiệu hóa các năng lực khó chịu như Dying WishRebirth.
  • Có thể dùng Altered Beast lên các đơn vị như đơn vị Wall để gia tăng áp lực trên sân.

Thư viện ảnh[ | ]

Altered Beast active
Sẵn sàng
Tập tin:Altered Beast actionbar.gif
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

Advertisement