Duelyst Wiki
Advertisement
AbyssalScar(Mega)

Phép Bloodborn thay thế (Alternative Bloodborn Spell) là một nhóm phép của Duelyst, chúng là những phép Bloodborn mới thay thế cho các phép Bloodborn nguyên thủy của Tướng.

Mô típ[ | ]

Các phép Bloodborn thay thế này đều được mang lại thông qua các đơn vị thuộc nhóm Bloodborn Changer, trong khi hầu hết chúng thực ra là phiên bản Bloodborn của những phép cũ và nổi tiếng gắn liền với mỗi phe. Một số Bloodborn Changer tạo ra những phép Bloodborn hoàn toàn mới, hoặc nâng cấp phép Bloodborn hiện tại của Tướng.

Đặc điểm[ | ]

  • Phép Bloodborn mới có đặc điểm về thời gian hồi chiêu giống y như phép Bloodborn cũ, khi mới được tạo ra, chúng ở cùng tình trạng với phép Bloodborn cũ. Có nghĩa là nếu được tạo ra trong khi phép Bloodborn cũ đang sẵn sàng sử dụng thì phép Bloodborn mới cũng sẽ sử dụng được ngay.
Advertisement