Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Amplification
Amplification
Thuộc tính
Phe Magmar
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 1
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Amplificationphép CrarityCommon của phe Magmar.

Năng lực[ | ] • Amplification cho một đơn vị lính đồng minh bị thương +2/+4.
  • Hiệu ứng: Amplified Strength.
  • Một đơn vị được coi là bị thương nếu nó có lượng máu hiện tại thấp hơn lượng máu tối đa, Amplification không thể dùng lên đơn vị đầy máu.

Chiến thuật[ | ]

 • Nhờ vào Kujata, Kinetic Equilibrium hay Flash Reincarnation, bạn rất dễ dàng đạt được điều kiện để sử dụng Amplification. Lượng chỉ số mà Amplification mang lại rất lớn so với giá 1 mana của nó.
 • Bạn cũng có thể dùng Amplification cho các đơn vị nhanh bị tổn thương như Makantor WarbeastElucidator (vì năng lực Rush khiến chúng bị thương khi nhận đòn phản công), giúp chúng trở thành mối đe dọa nghiêm trọng.
 • Blistering Skorn ngay lập tức đạt được điều kiện nạp Amplification ngay khi được triệu hồi nhờ Opening Gambit đặc trưng của nó. Tương tự, sau khi triệu hồi Blistering Skorn, bất kỳ đơn vị đồng minh nào của bạn cũng có thể được dùng Amplification vì chúng đều đã nhận sát thương.

Thư viện ảnh[ | ]

Amplification active
Sẵn sàng
Amplification actionbar
Trong thanh hành động

Amplification effect
Hiệu ứng

Thay đổi[ | ]

 • Các patch cũ hơn 0.53: Không rõ.
 • Trước patch 0.61: Amplification tốn 0 mana, năng lực là cho một đơn vị lính đồng minh bị thương +3 tấn công.
 • Patch 0.61: Lượng mana tăng lên 1, chỉ số thay đổi thành +2/+4.
Advertisement