Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Amu
Amu
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc Battle Pet
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 2
Tấn công 3
Máu 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Denizens of Shim'zar

Amuđơn vị lính CrarityCommon của phe Trung lập.

  • Thẻ này nằm trong bản mở rộng Denizens of Shim'zar.
  • Thẻ này thuộc loại lính Battle Pet, người chơi không có quyền điều khiển chúng mà chúng sẽ tự hành động vào đầu mỗi lượt.

Năng lực[ | ]

Amu không có năng lực đặc biệt nào.

Chiến thuật[ | ]

Amu không có lưu ý chiến thuật đặc biệt nào.

Thư viện ảnh[ | ]

Amu idle
Sẵn sàng
Amu breathing
Đứng tại chỗ
Amu run
Di chuyển
Amu attack
Tấn công
Amu death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

Advertisement