Duelyst Wiki
Advertisement
Icon delete Đây là bài viết về một thẻ đã bị loại bỏ hoàn toàn trong Duelyst.{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Amu
Amu(trước1.71)
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 1
Tấn công 3
Máu 1
Thông tin khác
Khả dụng Không được dùng nữa
Bộ Core Set

Amuđơn vị lính CrarityCommon của phe Trung lập.

  • Thẻ này không còn được sử dụng nữa.

Năng lực[ | ]

Amu không có năng lực nào.

Chiến thuật[ | ]

Amu không có lưu ý chiến thuật nào.

Thư viện ảnh[ | ]

Amu (trước 1.71) idle
Sẵn sàng
Amu (trước 1.71) breathing
Đứng tại chỗ
Amu (trước 1.71) run
Di chuyển
Amu (trước 1.71) attack
Tấn công
Amu (trước 1.71) death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

Advertisement