Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Ancestral Divination
AncestralDivination
Thuộc tính
Phe Songhai
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 4
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Ancestral Divinationphép CrarityCommon của phe Songhai.

Năng lực[ | ]  • Ancestral Divination rút số thẻ lên thanh hành động bằng đúng số lượng lính đồng minh trên sân.

    - Mục tiêu: Không cần chỉ định mục tiêu.Chiến thuật[ | ]

  • Ancestral Divination có thể cho hệ số rút bài tối đa là +6, nhưng thường chỉ cần rút lên khoảng 3 lá là đã rất có lợi rồi.
  • Ancestral Divination phối hợp được với phép Bloodborn Arcane Heart của Reva Eventide vì nó giúp tăng số lính đồng minh trên sân, trực tiếp tăng số bài mà Ancestral Divination rút lên.

Thư viện ảnh[ | ]

Ancestral Divination active
Sẵn sàng
Ancestral Divination actionbar
Trong thanh hành động

Ancestral Divination effect
Hiệu ứng

Thay đổi[ | ]

  • Trước patch 0.53: Không rõ. Ancestral Divination tốn 1 mana, năng lực: "Trong lượt này mỗi lần bạn triệu hồi lính, rút một lá bài".
  • Patch 1.71: Được làm lại. Ancestral Divination rút số thẻ lên thanh hành động bằng đúng số lượng lính đồng minh trên sân.
Advertisement