Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Ancient Grove
AncientGrove
Thuộc tính
Phe Vanar
Loại Minion
Tộc Vespyr
Token? Không
Độ hiếm LrarityLegendary
Chỉ số
Mana 7
Tấn công 7
Máu 7
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Ancient Groveđơn vị lính LrarityLegendary của phe Vanar.

Năng lực[ | ] • Provoke: Ancient Grove ngăn không cho kẻ địch xung quanh nó di chuyển, và nếu tấn công thì chúng buộc phải tấn công Ancient Grove trước.


 • Opening Gambit: Khi Ancient Grove được triệu hồi từ thanh hành động - Mọi lính đồng minh khác trên sân năng lực Dying Wish: Khi đơn vị này bị tiêu diệt, triệu hồi 1 Treant tại vị trí mà nó bị tiêu diệt.
  • Treant là đơn vị token có chỉ số 1/1 và năng lực Provoke.
  • Năng lực Dying Wish mới sẽ thay thế mọi Dying Wish khác mà đơn vị bị ảnh hưởng đang có.
Chiến thuật[ | ]

 • Do Dying Wish mà Ancient Grove cung cấp sẽ thay thế Dying Wish của các đơn vị khác, cân nhắc sử dụng nó khi bạn đang có Fenrir Warmaster hay Draugar Lord trên sân.
 • Sử dụng Ancient Grove khi trên sân đã có nhiều đơn vị. Ancient Grove kết hợp rất tốt với Voice of the Wind và các Winter Maerid được tạo ra từ đơn vị này. Năng lực của nó cũng rất lợi hại khi phối hợp với các đơn vị Wall. Tạo nên tầng tầng lớp lớp lính giữ chân kẻ địch.
 • Với việc mọi đơn vị trên sân đều có Dying Wish, giờ đây đối phương sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn khi sử dụng các loại phép diện rộng.
 • Ghi nhớ là việc Dispel Ancient Grove chỉ giải trừ năng lực Provoke của nó, không tác động lên được các đơn vị có Dying Wish do nó cung cấp.

Thư viện ảnh[ | ]

Ancient Grove idle
Sẵn sàng
Ancient Grove breathing
Đứng tại chỗ
Ancient Grove run
Di chuyển
Ancient Grove attack
Tấn công
Ancient Grove death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

 • 0.0.22: Được tạo ra. Đơn vị Treant được triệu hồi có chỉ số 2/3.
 • 0.44.0: Đơn vị Treant giờ có chỉ số 1/1 và năng lực Provoke.
Advertisement