Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Aphotic Drain
AphoticDrain
Thuộc tính
Phe Abyssian
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 2
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Rise of The Bloodborn

Aphotic Drainphép CrarityCommon của phe Abyssian.

Năng lực[ | ]  • Tiêu diệt 1 đơn vị lính đồng minh và hồi 5 máu cho Tướng bạn.

    - Mục tiêu: Lính đồng minh.
Chiến thuật[ | ]

  • Aphotic Drain có thể ngay lập tức kích hoạt các năng lực Dying WishDeathwatch.
  • Có thể chọn tiêu diệt các đơn vị yếu đuối như Wraithling, vừa không gây thiệt hại lớn cho thế trận, vừa hồi một lượng máu đáng kể cho bạn.

Thư viện ảnh[ | ]

Aphotic Drain active
Sẵn sàng
Aphotic Drain actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

Advertisement