Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Araki Headhunter
ArakiHeadhunter
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm ErarityEpic
Chỉ số
Mana 2
Tấn công 1
Máu 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Araki Headhunterđơn vị lính ErarityEpic của phe Trung lập.

Năng lực[ | ]  • Reaction: Mỗi khi một lính đồng minh có năng lực Opening Gambit được triệu hồi từ thanh hành động, Araki Headhunter được +2 tấn công.
    • Hiệu ứng: Hunter.Chiến thuật[ | ]

  • Araki Headhunter mạnh lên rất nhanh, nhưng vì chỉ có 3 máu, hãy bảo vệ nó trước khi nó tấn công.
  • Araki Headhunter phối hợp tốt với chiến thuật dùng Mechaz0r!, do các đơn vị Mech chủ đạo của chiến thuật này đều có năng lực Opening Gambit.

Thư viện ảnh[ | ]

Araki Headhunter idle
Sẵn sàng
Araki Headhunter breathing
Đứng tại chỗ
Araki Headhunter run
Di chuyển
Araki Headhunter attack
Tấn công
Araki Headhunter death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • Patch 0.55: Được tạo ra.
Advertisement