Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Arcane Devourer
ArcaneDevourer
Thuộc tính
Phe Abyssian
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm ErarityEpic
Chỉ số
Mana 7
Tấn công 8
Máu 4
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Denizens of Shim'zar

Arcane Devourerđơn vị lính ErarityEpic của phe Abyssian.

Năng lực[ | ]  • Opening Gambit: Khi Arcane Devourer được triệu hồi từ thanh hành động - Đơn vị kế tiếp được triệu hồi từ thanh hành động của bạn có lượng mana cần thiết chuyển thành 1. Hiệu ứng duy trì tới hết lượt.
    • Hiệu ứng: '.
    • Lượng mana được đặt lại, có nghĩa là những đơn vị có lượng mana cần thiết để triệu hồi là 0 thì cũng sẽ tăng lên 1 mana.

Chiến thuật[ | ]

  • Arcane Devourer có sức tấn công lớn, là một kẻ thù mà đối thủ khó có thể làm ngơ.
  • Sức mạnh chủ yếu của Arcane Devourer là thực hiện một combo 8 mana bao gồm nó và đơn vị kế tiếp vốn giờ đây chỉ tốn 1 mana, đơn vị đó có thể là những đơn vị 6, 7 mana hùng mạnh, hoặc thậm chí là Blood Taura. Nhớ kỹ là hiệu ứng của Arcane Devourer mang lại chỉ duy trì trong một lượt.
  • Arcane Devourer có lượng máu rất yếu, vậy nên ả có thể nhanh chóng bị trao đổi, có thể chọn triệu hồi ả ở tuyến sau để chờ tới khi ả có khả năng hành động.

Thư viện ảnh[ | ]

Arcane Devourer idle
Sẵn sàng
Arcane Devourer breathing
Đứng tại chỗ
Arcane Devourer run
Di chuyển
Arcane Devourer attack
Tấn công
Arcane Devourer death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

Advertisement