Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Arclyte Sentinel
ArclyteSentinel
Thuộc tính
Phe Lyonar
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm RrarityRare
Chỉ số
Mana 3
Tấn công 2
Máu 4
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Arclyte Sentinelđơn vị lính RrarityRare của phe Lyonar.

Năng lực[ | ]  • Opening Gambit: Khi Arclyte Sentinel được triệu hồi từ thanh hành động - Chọn một đơn vị kế cận, mục tiêu được nhận 2 tấn công nhưng bị trừ 2 máu (+2/-2).
    • Hiệu ứng: Arclyte's balance.
    • Nếu lượng máu của mục tiêu bị giảm xuống dưới 0, mục tiêu bị tiêu diệt.

Chiến thuật[ | ]

  • Dựa vào Opening Gambit của mình, Arclyte Sentinel có thể đóng vai trò là một đơn vị tiêu diệt kẻ địch.

Thư viện ảnh[ | ]

Arclyte Sentinel idle
Sẵn sàng
Arclyte Sentinel breathing
Đứng tại chỗ
Arclyte Sentinel run
Di chuyển
Arclyte Sentinel attack
Tấn công
Arclyte Sentinel death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.0.1: Được tạo ra với tên gọi Silverguard Sentinel, tốn 4 mana, chỉ số 4/4, năng lực Opening Gambit: Cho một đơn vị kế cận nó +2 tấn công nhưng -2 máu.
  • Patch 0.0.2: Đổi tên thành Arclyte Sentinel.
  • Patch 0.0.9: Lượng mana cần giảm còn 3, chỉ số đổi thành 2/4.

Thư viện ảnh[ | ]

Arclyte Sentinel artwork
Advertisement