Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Artifact Hunter
ArtifactHunter
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm ErarityEpic
Chỉ số
Mana 4
Tấn công 3
Máu 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Artifact Hunterđơn vị lính ErarityEpic của phe Trung lập.

Năng lực[ | ] • Opening Gambit: Khi Artifact Hunter được triệu hồi từ thanh hành động - Rút 1 thẻ trang bị ngẫu nhiên từ bộ bài lên thanh hành động của chủ sở hữu.Chiến thuật[ | ]

 • Năng lực của Artifact Hunter phù hợp trong các chiến thuật tập trung vào trang bị.
 • Vì chỉ số của nó khá kém, mặt khác ý đồ của bạn sẽ được thể hiện rõ ngay khi triệu hồi nó ra, hãy chắc rằng bạn có đúng được trang bị mình muốn.
  • Thường chỉ nên mang khoảng 2 loại trang bị khi đi kèm với việc sử dụng Artifact Hunter, như thế sẽ giảm tính ngẫu nhiên của đơn vị này.

Thư viện ảnh[ | ]

Artifact Hunter idle
Sẵn sàng
Artifact Hunter breathing
Đứng tại chỗ
Artifact Hunter run
Di chuyển
Artifact Hunter attack
Tấn công
Artifact Hunter death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

 • 0.0.12: Được tạo ra. Artifact Hunter độ hiếm LrarityLegendary, tốn 5 mana để triệu hồi, chỉ số 4/6, năng lực là Opening Gambit: Nạp 1 trang bị ngẫu nhiên trong bộ bài vào Tướng bạn.
 • 0.0.16: Chỉ số giảm còn 3/6.
 • 0.0.18: Năng lực đổi thành Opening Gambit: Rút 1 thẻ trang bị ngẫu nhiên từ bộ bài lên thanh hành động.
 • 0.0.20: Lượng mana cần giảm từ 5 còn 4, chỉ số giảm từ 3/6 còn 3/5.
 • Không rõ: Độ hiếm chuyển từ LrarityLegendary còn ErarityEpic.
 • Patch 0.61: Chỉ số giảm còn 3/3.
Advertisement