Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Ash Mephyt
AshMephyt
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 5
Tấn công 2
Máu 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Ash Mephytđơn vị lính CrarityCommon của phe Trung lập.

Năng lực[ | ]  • Opening Gambit: Khi Ash Mephyt được triệu hồi từ thanh hành động - Triệu hồi 2 bản sao của Ash Mephyt tại 2 ô trống ngẫu nhiên trên sân.

Chiến thuật[ | ]

  • Triệu hồi Ash Mephyt sẽ ngay lập tức cho bạn một lượng lính tương đối trên sân, có thể dùng chúng để phục vụ nhiều mục đích khác nhau.
  • Ash Mephyt phối hợp được với các thẻ có hiệu ứng phản ứng với việc triệu hồi lính, ví dụ Portal Guardian.
  • Ash Mephyt phối hợp tốt với phép Bloodborn Kinetic Surge, biến cả 3 Ash Mephyt trở thành những đơn vị có chỉ số tương đương 3 mana.
  • Hiệu ứng gọi bản sao ưu tiên trước các hiệu ứng khác, vậy nên nếu Ash Mephyt chịu ảnh hưởng từ các hiệu ứng như của Flash Reincarnation hay Kujata, chỉ có Ash Mephyt chính là nhận sát thương.

Thư viện ảnh[ | ]

Ash Mephyt idle
Sẵn sàng
Ash Mephyt breathing
Đứng tại chỗ
Ash Mephyt run
Di chuyển
Ash Mephyt attack
Tấn công
Ash Mephyt death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.27: Được tạo ra.
Advertisement