Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | aspect [[Category: ]] |

Aspect of the Drake
AspectoftheDrake
Thuộc tính
Phe Vanar
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm ErarityEpic
Nhóm Aspect
Chỉ số
Mana 4
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Aspect of the Drakephép ErarityEpic của phe Vanar.

Năng lực[ | ] • Biến 1 đơn vị lính bất kỳ trên sân thành một Whyte Drake, mọi lính đồng minh của bạn xung quanh đơn vị này nhận được năng lực Flying.
  • Hiệu ứng: Flying.
  • Whyte Draketoken có chỉ số 4/4 và năng lực Flying.
  • Trong khi bạn có thể dùng Aspect of the Drake lên đơn vị bất kỳ, chỉ có lính đồng minh là nhận được Flying.
Chiến thuật[ | ]

 • Aspect of the Drake trao cho các đơn vị lính của Vanar khả năng di chuyển tự do nhờ năng lực Flying. Đây là loại Aspect cho phép bạn thật hiện đòn tấn công tổng lực một cách chớp nhoáng.
 • Aspect of the Drake có thể được sử dụng lên đơn vị đối phương trong trường hợp bạn muốn vô hiệu hóa một năng lực nguy hiểm của đơn vị đó.
 • Mặc dù Aspect of the Drake cho tất cả đơn vị đồng minh khả năng Flying, nó vẫn không cho phép các đơn vị Wall di chuyển. Tuy nhiên nếu bạn đã dùng Winter's Wake trước đó, việc cho mọi đơn vị Wall khả năng Flying sẽ cho chúng khả năng kết thúc trận đấu nhanh chóng.

Thư viện ảnh[ | ]

Aspect of the Drake active
Sẵn sàng

Thay đổi[ | ]

 • Trước patch 0.53: Không rõ.
Advertisement