Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | aspect [[Category: ]] |

Aspect of the Mountains
AspectoftheMountains
Thuộc tính
Phe Vanar
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm LrarityLegendary
Nhóm Aspect
Chỉ số
Mana 6
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Aspect of the Mountainsphép LrarityLegendary của phe Vanar.

Năng lực[ | ]  • Biến 1 đơn vị lính bất kỳ trên sân thành một Seismic Elemental, mọi lính địch của bạn xung quanh đơn vị này nhận 5 sát thương.
    • Seismic Elementaltoken có chỉ số 5/5.
    • Trong khi bạn có thể dùng Aspect of the Mountains lên đơn vị bất kỳ, sát thương sẽ chỉ gây lên kẻ địch của bạn mà thôi.
Chiến thuật[ | ]

  • Loại Aspect này hỗ trợ đồng thời hai mục đích, không chỉ tạo ra một đơn vị rắn mặt, Aspect of the Mountains còn gây sát thương rất lớn cho nhiều kẻ thù.
  • Mặc dù một đơn vị 5/5 là rất lợi hại, nhưng trong trường hợp cần thiết bạn hoàn toàn có thể dùng Aspect of the Mountains lên đối phương, ghi nhớ là cho dù bạn dùng lên ai, sát thương vẫn sẽ chỉ gây ra cho kẻ địch của bạn.
  • Có thể thả một đơn vị cấp thấp ngay giữa đội hình địch, ví dụ Snow Chaser, rồi ngay lập tức dùng Aspect of the Mountains lên nó.

Thư viện ảnh[ | ]

Aspect of the Mountains active
Sẵn sàng
Aspect of the Mountains actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

  • Trước patch 0.53: Không rõ.
Advertisement