Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Astral Crusader
AstralCrusader
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm LrarityLegendary
Chỉ số
Mana 7
Tấn công 7
Máu 6
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Astral Crusaderđơn vị lính LrarityLegendary của phe Trung lập.

Năng lực[ | ]  • Reaction: Mỗi khi bạn thay thế một thẻ Astral Crusader, lá Astral Crusader đó sẽ được giảm đi 1 mana cần thiết để triệu hồi, và khi được triệu hồi thì nó được +1/+1.
    • Hiệu ứng: Star Walker, Mana Shift.
    • Năng lực này có cộng dồn, nhưng hoạt động riêng lẻ ứng với từng lá bài Astral Crusader trong bộ bài.
    • Năng lực này không kích hoạt khi thay thế hàng loạt đầu trận, chỉ kích hoạt với thay thế trong lượt.


Chiến thuật[ | ]

  • Triệu hồi Astral Crusader tốt nhất khi nó đã được thay thế từ 1 tới 2 lần. Nếu triệu hồi ngay nó sẽ không có được lợi ích của một đơn vị 7 mana, và bạn hiếm khi có thể thay thế nó tới lần thứ 3.
  • Có thể phối hợp với Aethermaster để tối ưu hóa khả năng của Astral Crusader. Các bộ bài có khả năng rút bài nhanh cũng gián tiếp khiến Astral Crusader phát huy sức mạnh dễ dàng hơn.

Thư viện ảnh[ | ]

Astral Crusader idle
Sẵn sàng
Astral Crusader breathing
Đứng tại chỗ
Astral Crusader run
Di chuyển
Astral Crusader attack
Tấn công
Astral Crusader death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • Patch 0.57: Được tạo ra.
Advertisement