Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Astral Flood
AstralFlood
Thuộc tính
Phe Vetruvian
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Denizens of Shim'zar

Astral Floodphép CrarityCommon của phe Vetruvian.

Năng lực[ | ]  • Tạo ra 3 thẻ lính thuộc chủng Battle Pet ngẫu nhiên trong thanh hành động của bạn.
    • Các đơn vị Battle Pet này là Battle Pet thuộc Vetruvian, phe Trung lập hoặc token của phe Trung lập.


Chiến thuật[ | ]

  • Astral Flood tạo ra tới 3 thẻ trong tay, một con số ấn tượng, tuy nhiên do các Battle Pet mà nó tạo ra thường rẻ nên đôi khi bạn có thể triệu hồi tất cả chúng ngay trong lượt đó, tạo ra một lượng lớn lính trên sân.
  • Astral Flood tạo ra khá nhiều thẻ và do đó nếu thanh hành động của bạn bị đầy các thẻ sẽ bị loại mất, hoặc bạn sẽ mất thẻ sẽ rút vào cuối lượt. Ghi nhớ rằng Astral Flood sẽ cần 2 chỗ trống trong thanh hành động để Battle Pet tạo ra không bị mất.

Thư viện ảnh[ | ]

Astral Flood active
Sẵn sàng
Astral Flood actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

Advertisement