Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Astral Phasing
AstralPhasing
Thuộc tính
Phe Vetruvian
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Astral Phasingphép CrarityCommon của phe Vetruvian.

Năng lực[ | ]  • Astral Phasing cho một đơn vị +5 máu và đồng thời đơn vị đó có năng lực Flying.
    • Hiệu ứng: Physical Resilience, Flying.
Chiến thuật[ | ]

  • Astral Phasing cho lượng máu khổng lồ, giúp các đơn vị được yểm phép này trở nên rất lì đòn, có thể dùng lên các đơn vị có Provoke để tăng cường hiệu quả của chúng.
  • Astral Phasing cung cấp khả năng Flying rất khó chịu, nó giúp các đơn vị vốn có tầm di chuyển hạn chế có thể ngay lập tức tiếp cận đối phương và tung đòn. Có thể dùng lên các đơn vị có Frenzy, Ranged hoặc Blast để tận dụng năng lực của chúng.

Thư viện ảnh[ | ]

Astral Phasing active
Sẵn sàng
Astral Phasing actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

  • Các patch cũ hơn 0.53: Không rõ.
Advertisement