Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Auryn Nexus
AurynNexus
Thuộc tính
Phe Lyonar
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 1
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Auryn Nexusphép CrarityCommon của phe Lyonar.

Năng lực[ | ]  • Auryn Nexus cho một lính đồng minh trên sân +3 máu.

    - Mục tiêu: Lính đồng minh.
    • Hiệu ứng: Auryn Fortitude.

Chiến thuật[ | ]

  • Sử dụng Auryn Nexus lên các đơn vị sẽ khiến chúng trở nên khó tiêu diệt hơn nhiều, cho phép chúng phát huy tối đa lợi ích của mình.
  • Auryn Nexus phối hợp tốt với các đơn vị có Celerity, vì chúng cho phép các đơn vị này thực hiện nhiều lần hành động kép hơn.
  • Auryn Nexus và Divine Bond cũng là một cặp bài mạnh, vì lượng máu mà Auryn Nexus góp phần làm tăng hiệu lực của Divine Bond.

Thư viện ảnh[ | ]

Auryn Nexus active
Sẵn sàng
Auryn Nexus actionbar
Trong thanh hành động

Auryn Nexus effect
Hiệu ứng

Thay đổi[ | ]

  • 0.0.1: Được tạo ra. Tên của phép là Shield Nexus, năng lực là cho một lính đồng minh +5 máu.
  • Patch 0.0.2: Đổi tên thành Auryn Nexus, lượng máu tăng thêm giảm còn 3.
Advertisement