Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Azurite Lion
AzuriteLion
Thuộc tính
Phe Lyonar
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 2
Tấn công 2
Máu 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Azurite Lionđơn vị lính CrarityCommon của phe Lyonar.

Năng lực[ | ]  • Celerity: Azurite Lion có khả năng hành động hai lần trong một lượt.
Chiến thuật[ | ]

  • Azurite Lion có lượng máu thấp, chỉ đủ cho hai lần tấn công, vậy nên hãy đảm bảo bạn tận dụng được năng lực Celerity của nó. Cũng có thể dùng Azurite Lion như là một bàn đạp để triển khai quân dễ dàng hơn.
  • Vì giá rẻ, bạn có thể cho nó những hiệu ứng tăng sức mạnh ngay từ đầu game và gây thiệt hại lớn (Vd: Auryn NexusDivine Bond), hoặc Afterblaze. Một phép Roar đơn giản cũng giúp thiệt hại mà Azurite Lion gây ra tăng lên nhiều.

Thư viện ảnh[ | ]

Azurite Lion idle
Sẵn sàng
Azurite Lion breathing
Đứng tại chỗ
Azurite Lion run
Di chuyển
Azurite Lion attack
Tấn công
Azurite Lion death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.0.1: Được tạo ra. Azurite Lion tốn 4 mana, độ hiếm ErarityEpic, chỉ số 3/3, năng lực RushCelerity.
  • Patch 0.0.3: Chỉ số đổi thành 2/4.
  • Patch 0.0.10: Lượng mana cần thiết tăng lên 5, chỉ số đổi thành 3/5.
  • Patch 0.0.18: Lượng mana cần thiết giảm còn 2, chỉ số giảm còn 2/3, mất năng lực Rush.
  • Patch 0.0.25: Độ hiếm chuyển từ ErarityEpic thành CrarityCommon.
Advertisement