Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Bastion
Bastion
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc Structure
Token? Không
Độ hiếm ErarityEpic
Chỉ số
Mana 3
Tấn công 0
Máu 5
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Bastionđơn vị lính ErarityEpic của phe Trung lập.

Năng lực[ | ]  • Turnwatch: Ngay vào cuối lượt của chủ sở hữu - Mọi đơn vị lính đồng minh khác trên sân được +1 máu.
    • Hiệu ứng: Bastion's Fortitude.
    • Năng lực của Bastion không tác động lên chính nó, nhưng tác động tới mọi Bastion khác.

Chiến thuật[ | ]

  • Bastion là một đơn vị chiến thuật khó chịu, để nó sống sót sẽ gây ra bất lợi lớn cho người chơi.
  • Bastion đặc biệt hiệu quả với các đơn vị 2 máu, vì sự khác biệt giữa 2 và 3 máu trong Duelyst là rất lớn. Nó cũng rất có lợi đối với các đơn vị có nhiều máu, vì chúng có thể nhận được hiệu ứng của Bastion nhiều lần.
  • Bastion hỗ trợ đắc lực cho các đơn vị có Ranged hay Blast, vì lượng máu tăng cường sẽ giúp chúng thoát khỏi các phép gây sát thương diện rộng như Tempest hay Blistering Skorn.

Thư viện ảnh[ | ]

Bastion idle
Sẵn sàng
Bastion breathing
Đứng tại chỗ
Bastion attack
Tấn công
Bastion death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • Patch 1.65: Được tạo ra.
Advertisement