Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Beam Shock
BeamShock
Thuộc tính
Phe Lyonar
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 0
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Beam Shockphép CrarityCommon của phe Lyonar.

Năng lực[ | ]  • Beam Shock gây trạng thái Stun lên một lính địch hoặc Tướng địch trên sân.

    - Mục tiêu: Kẻ địch bất kỳ.


Chiến thuật[ | ]

  • Beam Shock là một phép có giá rẻ, nhưng khả năng gây choáng Tướng địch là hết sức khó chịu, sử dụng chúng sẽ ngăn không cho Tướng địch chạy khỏi vùng kiểm soát của bạn. Trong lượt đầu nếu dùng Beam Shock sẽ khiến bạn dễ dàng nắm được thế trận hơn.
  • Cũng có thể dùng Beam Shock để trì hoãn mối nguy hiểm lớn nhất bên phía kẻ địch, mối nguy hiểm này thường là các kẻ địch có chỉ số cao hoặc có các năng lực tấn công mạnh như Frenzy, Ranged, Blast, vv...

Thư viện ảnh[ | ]

Beam Shock active
Sẵn sàng
Beam Shock actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

  • 0.0.1: Được tạo ra. Tốn 2 mana, năng lực là gây trạng thái Stun cho đối phương. Retribution: Thay vì gây trạng thái Stun thì tiêu diệt mục tiêu.
  • Patch 0.0.9: Lượng mana cần thiết giảm về 0.
  • Patch 0.0.24: Năng lực của Beam Shock là gây trạng thái Stun cho Tướng hoặc lính địch.
Advertisement