Duelyst Wiki
Advertisement
Chưa có hình ảnh

Transform Biến đổi đơn vị này thành một đơn vị hoàn toàn mới.

Giới thiệu[ | ]

Transform ( biến đổi ) là một trong những hiệu ứng kỹ năng của Duelyst. Các năng lực có hiệu ứng biến đổi cho phép bạn biến một đơn vị này thành một đơn vị khác hoàn toàn mới mà không hề giữ lại bất kỳ năng lực hay hiệu ứng nào của đơn vị cũ.

Mô tả[ | ]

 • Hiệu ứng này biến một đơn vị trở thành một đơn vị khác.
  • Đơn vị mới này có chỉ số ở mức chỉ số gốc, năng lực nguyên vẹn, và không thừa hưởng bất kỳ hiệu ứng nào của đơn vị cũ trước khi bị biến đổi.
  • Nếu một đơn vị đang có khả năng hành động bị biến đổi, đơn vị mới vẫn sẽ có khả năng hành động.
  • Mọi năng lực phản ứng với sự triệu hồi đều không kích hoạt với hiệu ứng biến đổi.
 • Hiệu lực của Transform không thể bị Dispel, nhưng một đơn vị bị biến đổi vẫn có thể trở lại thành loại đơn vị ban đầu.
  • Dù thế đi nữa thì đơn vị này là một đơn vị mới với chỉ số gốc, năng lực nguyên vẹn và không giữ các hiệu ứng của đơn vị cũ.

Đặc điểm[ | ]

 • Về cơ bản đơn vị cũ và đơn vị sau khi biến đổi là hai đơn vị riêng biệt.
 • Đơn vị đã bị biến đổi không tính là bị tiêu diệt, và do đó không thể được tái sinh.
 • Năng lực Rebirth triệu hồi ra một đơn vị Chrysalis Egg chứ không phải biến đổi, trong khi các phép như Egg Morph thì biến đổi một đơn vị thành đơn vị Egg.
 • Phân biệt giữa các hiệu ứng tiêu diệt và phép biến đổi. Hiệu ứng tiêu diệt kích hoạt Dying Wish của đơn vị và Deathwatch của các đơn vị khác, còn biến đổi thì không.

Chiến thuật chơi[ | ]

 • Nên nhớ các đơn vị biến đổi cũng có kỹ năng riêng của chúng, nắm rõ năng lực này trước khi sử dụng phép biến đổi.
 • Năng lực này hoàn toàn khắc chế các đơn vị có Dying WishRebirth.
 • Hiệu ứng biến đổi cũng có thể coi là một cách ứng phó hiệu quả, đôi khi còn mạnh hơn hiệu ứng tiêu diệt vì bạn không cần lo về Dying Wish của đơn vị bị biến đổi.
Advertisement