Duelyst Wiki
Advertisement
Afterglow
 • Hình vẽ của thẻ phép là ảnh tượng trưng nằm trong một hình vuông.
 • Mana icon: Lượng mana cần để sử dụng
 • AFTERGLOW: Tên gọi
 • SPELL: Loại thẻ
 • Restore 3 Health to any Minion: Năng lực

Các phép Blooborn là những loại phép đặc biệt đặc trưng cho mỗi Tướng trong Duelyst. Năng lực của chúng làm nên sự khác biệt giữa các Tướng, và hỗ trợ đắc lực cho chiến thuật mà bạn sử dụng.

Đặc điểm[ | ]

 • Các hành vi và phản ứng của phép Bloodborn hoàn toàn giống hệt với các thẻ phép thông thường.
  • Nghĩa là chúng hoàn toàn có thể được lấy lại bằng hiệu ứng của Alcuin Loremaster.
 • Các phép Bloodborn tự động xuất hiện ứng với mỗi Tướng, chúng không nằm trong thanh hành động nên không chịu các tương tác liên quan tới thanh hành động.
 • Phép Bloodborn có thể dùng không hạn định số lần.


Cũng như các phép thông thường, các phép Bloodborn cũng cần mana để sử dụng.

Mana cần thiết[ | ]

Lượng mana Mana icon cần thiết để thực hiện mọi phép Bloodborn là 1.

 • Nếu có hiệu ứng nào đó làm thay đổi lượng mana cần thiết để sử dụng, chỉ số mana của thẻ đó sẽ thay đổi từ lượng mana ban đầu thành lượng mana hiện tại để sử dụng. Nếu tăng thêm thì chỉ số sẽ chuyển đỏ, còn nếu giảm đi thì chỉ số chuyển xanh lục.
 • Tương tự với phép thông thường, chỉ số mana của phép Bloodborn không bao giờ giảm xuống dưới 0, tuy nhiên có thể tăng lên trên 9.
 • Lưu ý là một số năng lực có tác dụng tới phép Bloodborn, trong khi một số khác thì không.

Hồi phép[ | ]

Không như các phép thông thường, phép Bloodborn cần có thời gian để hồi phục trước khi bắt đầu sử dụng, cũng như trước khi có thể được sử dụng lại.
Ở đây ta sẽ quy ước đặt bộ đếm lượt riêng lẻ, nghĩa là lượt đầu tiên là lượt 1 của người chơi 1, sau đó là lượt 1 của người chơi 2, sau đó là lượt 2 của người chơi 1, tiếp tục...

 • Theo quy ước này, phép Bloodborn bắt đầu sử dụng được từ lượt thứ 3 của bạn.
  • Nếu bạn dùng phép trong lượt 3, 5, 7 thì thời gian hồi phép là 1 lượt, nghĩa là bạn cần chờ 1 lượt trước khi có thể tiếp tục sử dụng.
  • Nếu bạn dùng phép trong lượt 4, 6, 8 thì thời gian hồi phép là 0 lượt, nghĩa là bạn có thể tiếp tục dùng phép trong lượt kế.
  • Từ lượt 8 trở đi (tức là khi bạn có 9 mana) thì thời gian hồi phép Bloodborn trở về 0, nghĩa là bạn có thể dùng phép Bloodborn liên tục trong mỗi lượt.
 • Nếu khi phép đã hồi xong nhưng bạn không sử dụng thì nó sẽ không đi vào thời gian hồi phép, sẵn sàng để dùng bất cứ lúc nào.

Danh sách phép[ | ]

Xem tại đây: Nhóm thẻ phép Bloodborn.

Advertisement