Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Bloodshard Golem
BloodshardGolem
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc Golem
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 3
Tấn công 4
Máu 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Bloodshard Golemđơn vị lính CrarityCommon của phe Trung lập.

Năng lực[ | ]

Bloodshard Golem không có năng lực đặc biệt nào.

Chiến thuật[ | ]

Bloodshard Golem không có lưu ý chiến thuật đặc biệt nào.

Thư viện ảnh[ | ]

Bloodshard Golem idle
Sẵn sàng
Bloodshard Golem breathing
Đứng tại chỗ
Bloodshard Golem run
Di chuyển
Bloodshard Golem attack
Tấn công
Bloodshard Golem death
Bị tiêu diệt

Lược sử[ | ]

The Blood Collector
The hardest part isn't keeping the extractor clean, or asking a helper to check the tank capacity. It isn't slogging through the battlefield, each leg fitted with pistons to pull pressure. It isn't even swatting away carrion birds trying to protect their next week of meals.

The hardest part of collecting blood is when the reservoirs are still alive.

The point strikes home, and I'm digging deep at the end of a long day. All the good stuff pools at the bottom of the corpse, see, so even if you're tired, even if you're a reeking, doddering mess of still-walking flesh, you have to push hard to make sure the proboscis gets deep enough. After that it's a hard lean on the handle, maybe a few half-hearted pumps of one leg to keep it going.

The day isn't over, though. Once everybody is full up, we have the long walk back to the port. After that, we have to drain out, one tank at a time, to the big vat on the ship. And even after that, we have to set sail to meet up with the metallurgists.

I'm shaken out of my reverie by a hand on my wrist. The grip is weak, the fingers barely curved around the cuff of my work gloves, but it's unmistakable. My eyes are already squeezed shut, my own hands already tight and pale on the handle, knuckles showing through thick skin.

Back to the work, back to the process. The metallurgists will look over the product, tapping ladles against the hard layer congealed on top, crumbling residue from the vat lid. They say they're looking for spirit, for material worthy of living again.

A brush of friction across my wrist is enough to tell me my work is done. My helper taps the tin lid of my tank to tell me it's full, and I turn automatically, pulling stained steel from the body. From the reservoir. It's hard work, but I'm a professional.
Người sưu tầm máu
Phần khó nhất không phải là giữ cho máy vắt được sạch, hoặc nhờ người phụ tá kiểm tra sức chứa của bể. Nó không phải trải qua chiến trường, nơi mỗi chân được khớp với một pít tông để giãn áp suất. Nó thậm chí còn không thèm đuổi những con chim ăn xác thối đang cố bảo vệ bữa ăn trong tuần tới của chúng.

Phần khó nhất trong việc sưu tầm máu là khi những hồ chứa này còn sống.

Điểm này có tác động rất mạnh, và tôi đang đào sâu vào nó lúc một ngày dài đang dần hết. Những thứ tốt nhất đều nằm ở phần trong cùng của cái xác, thấy chưa, vậy nên ngay cả khi bạn đã mệt mỏi, ngay cả khi bạn trông như một đống hỗ lốn của những khúc thịt biết đi bốc mùi và run rẫy, bạn vẫn phải đẩy mạnh hơn nữa để đảm bào rằng những chiếc vòi đâm đủ sâu. Sau đó phải tựa cả người vào tay cầm, thậm chí có khi còn phải giậm chân mấy lần để giữ cho máy chạy.

Dù vậy thì ngày hôm nay vẫn chưa chấm dứt. Một khi mọi người đều đã no, chúng ta sẽ đi một quãng dài quay trở lại cảng. Sau đó chúng ta sẽ rút cạn chúng, mỗi lần một bể, cho vào thùng lớn trên con tàu. Và sau đó nữa, chúng ta sẽ phải dong buồm lên để đến gặp các nhà luyện kim.

Tôi bị lôi ra khỏi cơn mơ màng bởi một bàn tay đặt trên cổ tay tôi. Lực nắm rất yếu, và những ngón tay gần như chỉ nắm được phần gấu trên chiếc găng tay lao động của tôi, nhưng nó không lầm lẫn vào đâu được. Đôi mắt tôi đã nhắm nghiền lại, hai bàn tay đã tê cứng và nhợt nhạt, còn những đốt ngón tay thì lồi lên sau lớp da dày.

Trở lại với công việc, trở lại với tiến trình. Những nhà luyện kim sẽ xem qua sản phẩm, gõ những chiếc muôi lên lớp cứng vừa đông lại ở trên cùng, đập vụn phần thừa dính trên nắp thùng. Họ nói rằng họ đang tìm kiếm những linh hồn, những vật liệu xứng đáng để được sống lại một lần nữa.

Một chút ma sát lướt nhẹ qua cổ tay là đủ để nói cho tôi biết rằng công việc đã hoàn thành. Những phụ tá vỗ vào cái nắp thiếc của cái bể của tôi để cho tôi biết là nó đã đầy, và tôi tự động xoay người lại, kéo những khúc thép nhuốm máu ra khỏi cơ thể. Ra khỏi hồ chứa. Đó là một công việc vất vả, nhưng tôi là một chuyên gia.

Thay đổi[ | ]

  • 0.1: Được tạo ra.
Advertisement