Duelyst Wiki
Advertisement
Đây là bài viết về một phép của Vanar. Nếu bạn tìm bài viết về một đơn vị Vanar trùng tên, hãy xem bài Bonechill Barrier (Token)

.{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Bonechill Barrier
BonechillBarrier
Thuộc tính
Phe Vanar
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 2
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Bonechill Barrierphép CrarityCommon của phe Vanar.

Năng lực[ | ]  • Bonechill Barrier triệu hồi 4 Bonechill Barrier liên tiếp nhau, vị trí triệu hồi do bạn chỉ định.
    • Bonechill Barrier là đơn vị token thuộc chủng Vespyr, có chỉ số 0/2 với năng lực WallReaction: Mỗi khi bị lính địch tấn công ở tầm cận chiến - Stun đơn vị đó.
    • Vị trí sử dụng Bonechill Barrier tuân theo quy luật triệu hồi lính.

Chiến thuật[ | ]

  • Nếu đi sau, bạn có thể sử dụng Bonechill Barrier có thể dễ dàng chiếm được đến 2 ô mana ngay trong lượt đi đầu tiên.
  • Do mỗi Wall mà Bonechill Barrier tạo ra lại là một Vespyr, nên phép này kết hợp rất tốt với các đơn vị có năng lực phản ứng với Vespyr khác của Vanar, đặc biệt là Glacial Elemental, sau đó là Borean Bear. Glacial Elemental và Bonechill Barrier là một combo kiểm soát sân đấu mạnh và rất phổ biến của Vanar.
  • Bonechill Barrier cũng có thể sử dụng như lớp bảo vệ cho đơn vị chủ chốt đồng minh, hoặc ngăn cản sự di chuyển, tấn công của đơn vị đối phương. Phối hợp với phép Bloodborn Kinetic Surge của Kara Winterblade khiến các bức tường này vững chắc hơn rất nhiều, và còn có khả năng phản công.
  • Trạng thái Stun từ Bonechill Barrier không tác động lên Tướng, do đó có thể dùng Tướng của bạn để tiêu diệt chúng,.

Thư viện ảnh[ | ]

Bonechill Barrier active
Sẵn sàng
Bonechill Barrier actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

  • 0.0.22: Được tạo ra.
Advertisement