Duelyst Wiki
Advertisement
Đây là bài viết về một đơn vị loại token của Vanar. Nếu bạn tìm bài viết về một phép của Vanar trùng tên, hãy xem bài Bonechill Barrier

.{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Bonechill Barrier
BonechillBarrier(Token)
Thuộc tính
Phe Vanar
Loại Minion
Tộc -----
Token?
Độ hiếm -----
Chỉ số
Mana 0
Tấn công 0
Máu 2
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Bonechill Barrierđơn vị lính token của phe Vanar.

Nguồn gốc[ | ]

Bonechill Barrier được tạo ra thông qua hiệu ứng triệu hồi của phép

Bonechill Barrier

.

Năng lực[ | ]  • Wall: Bonechill Barrier không thể di chuyển và sẽ biến mất nếu bị Dispel.


  • Reaction: Mỗi khi đơn vị này bị tấn công ở tầm cận chiến bởi lính địch, Stun đơn vị đó.


Chiến thuật[ | ]

  • Nếu phải đối đầu với Bonechill Barrier, nên dùng Tướng để tấn công vì Bonechill Barrier không Stun được Tướng.
  • Tăng chỉ số cho các Bonechill Barrier, ví dụ bằng phép Kinetic Surge, sẽ khiến sức mạnh của chúng tăng lên nhiều lần.

Thư viện ảnh[ | ]

Bonechill Barrier (Token) idle
Sẵn sàng
Bonechill Barrier (Token) breathing
Đứng tại chỗ
Bonechill Barrier (Token) attack
Tấn công
Bonechill Barrier (Token) death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.0.22: Được tạo ra.
Advertisement