Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Borean Bear
BoreanBear
Thuộc tính
Phe Vanar
Loại Minion
Tộc Vespyr
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 2
Tấn công 1
Máu 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Borean Bearđơn vị lính CrarityCommon của phe Vanar.

Năng lực[ | ]  • Reaction: Mỗi khi một đơn vị chủng Vespyr được triệu hồi, Borean Bear được +1 tấn công.
    • Hiệu ứng: Gathering Courage.

Chiến thuật[ | ]

  • Nên triệu hồi Borean Bear trước tiên khi trên thanh hành động của bạn có lá bài Vespyr khác (Vd: Snow Chaser), như vậy Borean Bear sẽ được tăng chỉ số ngay trong lượt. Chỉ +1 thôi cũng đủ để nó trao đổi được với các đơn vị như Saberspine Tiger.
  • Borean Bear càng hiện diện lâu trên sân đấu càng được hưởng nhiều lợi thế bởi các Vespyr và các phép tăng sức mạnh cho Vespyr khác, do đó hãy tiêu diệt chúng ngay khi có thể.
  • Vì năng lực của Borean Bear chỉ gia tăng sức tấn công mà không tăng Máu, hãy chọn mục tiêu phù hợp cho nó tấn công, Frostfire hỗ trợ rất tốt cho Borean Bear.

Thư viện ảnh[ | ]

Borean Bear idle
Sẵn sàng
Borean Bear breathing
Đứng tại chỗ
Borean Bear run
Di chuyển
Borean Bear attack
Tấn công
Borean Bear death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.0.22: Được tạo ra.
Advertisement