Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Boundless Courage
BoundlessCourage
Thuộc tính
Phe Vanar
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm ErarityEpic
Chỉ số
Mana 2
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Boundless Couragephép ErarityEpic của phe Vanar.

Năng lực[ | ]  • Chỉ định một lính đồng minh, đơn vị đó được +2 tấn công và không nhận bất kỳ sát thương nào cả. Hiệu ứng duy trì tới hết lượt.
    • Hiệu ứng: Unstoppable., Damage Immunity.

Chiến thuật[ | ]

  • Sử dụng Boundless Courage lên các đơn vị có Celerity sẽ giúp đơn vị này gây rất nhiều sát thương mà không chịu sát thương từ các đòn phản công, tiếp tục giữ áp lực trên sân.
  • Boundless Courage có thể sử dụng để giúp đơn vị đồng minh tiêu diệt đơn vị mạnh của đối phương, đồng thời giữ lại đơn vị đồng minh này cho tới lượt sau, cho giá trị trao đổi gần như tuyệt đối có lợi.

Thư viện ảnh[ | ]

Boundless Courage active
Sẵn sàng
Boundless Courage actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

  • Trước patch 0.53: Không rõ.
Advertisement