Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Breath of the Unborn
BreathoftheUnborn
Thuộc tính
Phe Abyssian
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 4
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Breath of the Unbornphép CrarityCommon của phe Abyssian.

Năng lực[ | ]  • Breath of the Unborn hồi đầy máu cho mọi lính đồng minh trên sân đồng thời gây 2 sát thương lên mọi lính địch trên sân.
Chiến thuật[ | ]

  • Breath of the Unborn không thực sự có nhiều hiệu quả trong việc hồi lại Máu cho đồng minh, do lượng máu của các đơn vị Abyssian thường thấp. Tuy nhiên, đây lại là công cụ gây sát thương diện rộng hữu hiệu, và có thể coi là phiên bản nâng cấp của Tempest.
  • Sử dụng Breath of the Unborn cuối cùng, trước khi kết thúc lượt đi để tiêu diệt đồng loạt các đơn vị đối thủ, đồng thời hồi máu cho mọi đơn vị đồng minh đã phải chịu sát thương.

Thư viện ảnh[ | ]

Breath of the Unborn active
Sẵn sàng

Thay đổi[ | ]

  • 0.02: Được tạo ra. Breath of the Unborn có độ hiếm CrarityCommon.
  • 0.08: Độ hiểm chuyển thành RrarityRare.
  • 0.30: Độ hiếm chuyển thành CrarityCommon.
Advertisement