Duelyst Wiki
Advertisement

Bonus Ability Đòn tấn công/phép gây thêm sát thương.

Giới thiệu[ | ]

Bonus Damage ( cường hóa hay tăng sát thương ) là một trong những hiệu ứng kỹ năng của Duelyst. Các năng lực cho hiệu ứng cường hóa giúp đơn vị tưởng như có chỉ số kém lại có thể gây một lượng lớn sát thương lên mục tiêu.

Mô tả[ | ]

 • Hiệu ứng cường hóa tăng cường sát thương gây ra từ đòn tấn công hoặc phép.
  • Hiệu ứng cường hóa không làm thay đổi sức tấn công của đơn vị gây ra sát thương.
  • Các hiệu ứng phản ứng với sát thương sẽ phản ứng với sát thương sau khi cường hóa, không phải với sát thương gốc.
 • Một số hiệu ứng cường hóa tăng sát thương với một lượng cố định, một số khác tăng theo hệ số (thường là gấp đôi).

Đặc điểm[ | ]

 • Năng lực Backstab là cho hiệu ứng cường hóa.
 • Phân biệt giữa hiệu ứng cường hóa và hiệu ứng gia tăng chỉ số, hiệu ứng gia tăng chỉ số làm thay đổi chỉ số của mục tiêu, còn hiệu ứng cường hóa thì không.
 • Một số hiệu ứng cường hóa chỉ kích hoạt khi đơn vị tấn công hoặc mục tiêu thỏa mãn một điều kiện nào đó.

Chiến thuật chơi[ | ]

 • Các hiệu ứng cường hóa có thể gây hiệu quả bất ngờ và buộc đối phương phải dè chừng, ví dụ như đơn vị Bloodletter có khả năng gây gấp đôi sát thương lên Tướng địch sẽ khiến kẻ địch không dám dùng Tướng để tấn công nó.
 • Chú ý một số hiệu ứng cường hóa chỉ kích hoạt khi đơn vị tấn công hoặc mục tiêu thỏa mãn điều kiện nào đó, ví dụ các đơn vị có Backstab chỉ tung ra được đòn tấn công có cường hóa khi đánh từ sau lưng mục tiêu.
 • Các hiệu ứng cường hóa có tác động chồng chất lên nhau, nghĩa là nếu bạn nhận được 2 hiệu ứng cường hóa gấp đôi, sát thương của bạn sẽ được nhân lên tới 4 lần, một con số khổng lồ.
Advertisement