Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | Mechaz0r [[Category: ]] |

Cannon of Mechaz0r
CannonofMechaz0r
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc Mech
Token? Không
Độ hiếm RrarityRare
Nhóm Mechaz0r
Chỉ số
Mana 3
Tấn công 2
Máu 2
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Cannon of Mechaz0rđơn vị lính RrarityRare của phe Trung lập.

Năng lực[ | ]  • Opening Gambit: Khi Cannon of Mechaz0r được triệu hồi từ thanh hành động - Tăng Tiến trình Mechaz0r thêm 20%. Nếu tiến trình đạt 100%, Mechaz0r! tự động được triệu hồi.


  • Ranged: Cannon of Mechaz0r có thể tấn công từ bất kỳ đâu tới bất kỳ vị trí nào trên sân và chỉ bị phản công nếu tấn công ở tầm cận chiến hoặc tấn công kẻ địch có Ranged.
Chiến thuật[ | ]

  • Cannon of Mechaz0r, cũng như các đơn vị có Ranged khác, nên được triệu hồi ở tuyến sau để tấn công từ cự ly an toàn.

Thư viện ảnh[ | ]

Cannon of Mechaz0r idle
Sẵn sàng
Cannon of Mechaz0r breathing
Đứng tại chỗ
Cannon of Mechaz0r run
Di chuyển
Cannon of Mechaz0r attack
Tấn công
Cannon of Mechaz0r death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.1: Được tạo ra. Cannon of Mechaz0r có chỉ số 2/1.
  • 0.22: Chỉ số tăng lên 2/2.
Advertisement