Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Cascading Rebirth
CascadingRebirth
Thuộc tính
Phe Magmar
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 2
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Ancient Bonds

Cascading Rebirthphép CrarityCommon của phe Magmar.

Năng lực[ | ] • Tiêu diệt 1 đơn vị lính đồng minh và triệu hồi 1 đơn vị lính Magmar ngẫu nhiên có lượng mana cần thiết để triệu hồi nhiều hơn 1 so với đơn vị vừa bị tiêu diệt. Vị trí triệu hồi là một ô trống cạnh đơn vị bị tiêu diệt do bạn lựa chọn.
  • Lượng mana được đưa vào tính toán là lượng mana gốc dùng để triệu hồi đơn vị đó, vậy nên các phép như Flash Reincarnation không làm thay đổi con số này. Tương tự bạn sẽ không thể triệu hồi Mandrake ngay cả khi lượng mana hiện tại của nó khớp với con số tính toán.
  • Nếu không có đơn vị nào phù hợp với lượng mana, sẽ không có đơn vị nào được triệu hồi. • Danh sách các đơn vị có thể được triệu hồi.

Chiến thuật[ | ]

 • Dựa vào bảng trên, ta thấy việc tiêu diệt đơn vị tốn 5 hoặc 6 mana là có khả năng cho lợi nhiều nhất, khi đó ta có cơ hội có được Makantor WarbeastSilithar Elder.
  • Bạn cũng có thể dùng nó lên một đơn vị 7 mana và ngay lập tức đưa Juggernaut lên sân đấu.
 • Trước khi biến đổi đơn vị nào đó nên cố cho đơn vị đó tấn công trước để tận dụng tối đa giá trị, vì đây là phép triệu hồi chứ không phải biến đổi, đơn vị mới sẽ không thể nào tấn công trừ phi nó có Rush.
 • Sẽ khá tệ nếu bạn triệu hồi ra một đơn vị có Opening Gambit vì năng lực của nó sẽ không được phát huy.
 • Cascading Rebirth sẽ rất lợi hại nếu dùng lên đơn vị có Dying Wish, nên nhớ là bạn có thể dùng nó để tiêu diệt bất kỳ lính đồng minh nào, chỉ có đơn vị được triệu hồi là của Magmar.

Thư viện ảnh[ | ]

Cascading Rebirth active
Sẵn sàng
Cascading Rebirth actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

Advertisement