Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Cassyva Soulreaper
CassyvaSoulreaper
Thuộc tính
Phe Abyssian
Loại General
Tộc -----
Độ hiếm -----
Chỉ số
Tấn công 2
Máu 25
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Cassyva Soulreaper là Tướng của phe Abyssian. Lựa chọn Cassyva Soulreaper trong bộ bài sẽ cho phép bạn sử dụng các đơn vị lính, phép và trang bị của Abyssian.

Bloodborn Spell[ | ]

 • Abyssal Scar: Gây 1 sát thương lên một đơn vị lính bất kỳ trên sân. Nếu đơn vị đó bị tiêu diệt trong lượt này, biến ô mà đơn vị đó đã đứng thành Shadow Creep.

Trích dẫn[ | ]

 • Tới Lyonar: Your pride hides in our shadows!
 • Tới Songhai: Be engulfed in shadow!
 • Tới Vetruvian: You need not seek shelter.
 • Tới Abyssian: Return to the darkness!
 • Tới Magmar: Be engulfed in shadow!
 • Tới Vanar: Sow the seeds of strife!
 • Hồi đáp Lyonar: Feel the edge of suffering.
 • Hồi đáp Songhai: Feel the shadow of despair.
 • Hồi đáp Vetruvian: You need not fear death.
 • Hồi đáp Abyssian: Embrace death!
 • Hồi đáp Magmar: Shadows increase!
 • Hồi đáp Vanar: A new moon is rising.
 • Đầu hàng: I concede this battle to you!
 • Đầy bài: My hand is full!
 • Hết bài: I'm out of cards!

Thư viện ảnh[ | ]

Cassyva Soulreaper idle
Sẵn sàng
Cassyva Soulreaper breathing
Đứng tại chỗ
Cassyva Soulreaper run
Di chuyển
Cassyva Soulreaper attack
Tấn công
Cassyva Soulreaper death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

 • Patch 1.63: Được tạo ra.
Advertisement