Duelyst Wiki
Advertisement

Danh sách các bộ thử thách trong Duelyst.

Tutorial[ | ]

Tutorial
 • Giới thiệu: Đây là bộ ba thử thách khởi đầu, không như các thử thách khác cho bạn sẵn thế trận, ba thử thách này sẽ đồng thời hướng dẫn cho bạn những điều cơ bản trong Duelyst.
 • Mô tả: Learn the basics of DUELYST in three short lessons.
Tên thử thách Mô tả Đấu thủ Phần thưởng
Knowledge is Power Summon your Minions and use them to attack Calibero. Argeon Highmayne vs Calibero 25 gold Gold
Ready Player Two Occupy Mana Springs and learn to cast Spells on the battlefield. Rook vs Argeon Highmayne 25 gold Gold
The Artifact Itself Turn the tide of battle by equipping Artifacts. Argeon Highmayne vs Draugar Lord 25 gold Gold

Practice Duel[ | ]

 • Giới thiệu: Đây là các thử thách đối đầu dùng để người chơi rèn luyện kỹ năng, thử nghiệm chiến thuật cũng như có được các cấp độ đầu tiên, giúp họ mở khóa toàn bộ bài cơ bản ứng với mỗi phe.
 • Mô tả: Battle computer controlled opponents and experiment in the Sandbox.
Tên thử thách Mô tả Phần thưởng
Expert Practice Practice against a normal difficulty computer controlled opponent.


Đối đầu với người chơi máy để rèn luyện kỹ năng. Bạn được lựa chọn một trong 6 đấu thủ máy ứng với 6 phe.

Điểm kinh nghiệm, phần thưởng chấm dứt khi phe mà bạn chọn để thi đấu với người chơi máy đạt cấp 10.
Expert Practice Hiện tại chế độ này chưa khả dụng với người chơi


Practice against an expert difficulty computer controlled opponent.
Đối đầu với người chơi máy để rèn luyện kỹ năng. Bạn được lựa chọn một trong 6 đấu thủ máy ứng với 6 phe.

Điểm kinh nghiệm, phần thưởng chấm dứt khi phe mà bạn chọn để thi đấu với người chơi máy đạt cấp 10.
Sandbox Experiment and play as both Player 1 and Player 2.


Thử nghiệm các chiến thuật mới bằng cách điều khiển đồng thời người chơi 1 và 2.

Không có phần thưởng.

The Elemental Secrets[ | ]

The Elemental Secrets
 • Giới thiệu: Bộ thử thách này dạy cho bạn những điều cơ bản về một số năng lực có tên trong Duelyst.
 • Mô tả: Learn keyword ABILITIES by completing these OPTIONAL challenges.
Tên thử thách Mô tả Đấu thủ Phần thưởng
Earn Your Wings Learn FLYING to defeat the Abyssian General in ONE turn. Argeon Highmayne vs Lilithe Blightchaser 10 gold Gold
Wind and Fire Learn AIRDROP to defeat the Lyonar General in ONE turn. Kaleos Xaan vs Argeon Highmayne 10 gold Gold
Call to Action Learn OPENING GAMBIT to defeat the Abyssian General in ONE turn. Zirix Starstrider vs Lilithe Blightchaser 10 gold Gold
Creeping Darkness Learn FRENZY to defeat the Vetruvian General in ONE turn. Lilithe Blightchaser vs Zirix Starstrider 10 gold Gold
Crushing Reach Learn RANGED to defeat the Vanar General in ONE turn. Vaath the Immortal vs Faie Bloodwing 10 gold Gold

The Realm of Dreams[ | ]

The Realm of Dreams
 • Giới thiệu: Bộ thử thách này dạy cho bạn những điều cơ bản về một số năng lực có tên trong Duelyst.
 • Mô tả: Additional KEYWORD challenges to complete in ONE turn to earn additional Gold rewards.
Tên thử thách Mô tả Đấu thủ Phần thưởng
Swiftness of Movement Learn CELERITY to defeat Calibero in ONE turn. Argeon Highmayne vs Faie Bloodwing 15 gold Gold
Gifts Unforgiven Learn DYING WISH to defeat the Songhai General in ONE turn. Lilithe Blightchaser vs Kaleos Xaan 15 gold Gold
Bad to the Bone Learn to break through PROVOKE to defeat the Magmar General in ONE turn. Zirix Starstrider vs Argeon Highmayne 15 gold Gold
Shattered Memories Learn to destroy ARTIFACTS to defeat the Abyssian General in ONE turn. Vaath the Immortal vs Lilithe Blightchaser 15 gold Gold
Approaching Cold Learn RUSH to defeat the Magmar General in ONE turn. Faie Bloodwing vs Vaath the Immortal 15 gold Gold

The Form of Focus[ | ]

The Form of Focus
 • Giới thiệu: Bộ thử thách này dạy cho bạn những điều cơ bản về một số năng lực có tên trong Duelyst.
 • Mô tả: Another set of optional KEYWORD challenges for you to complete in ONE turn.
Tên thử thách Mô tả Đấu thủ Phần thưởng
Ready for a Blast Defeat the Abyssian General in ONE turn. Zirix Starstrider vs Lilithe Blightchaser 15 gold Gold
Shadow Ritual Defeat the Lyonar General in ONE turn. Lilithe Blightchaser vs Argeon Highmayne 15 gold Gold
Divine Zeal Defeat the Magmar General in ONE turn. Argeon Highmayne vs Vaath the Immortal 15 gold Gold
Beast of War Defeat the Songhai General in ONE turn. Vaath the Immortal vs Kaleos Xaan 15 gold Gold
Trial of the Mistwalkers Defeat the Vanar General in ONE turn. Kaleos Xaan vs Faie Bloodwing 15 gold Gold

The Vault of Generations[ | ]

The Vault of Generations
 • Mô tả: Tougher challenges to complete in ONE turn to earn additional Gold rewards.
Tên thử thách Mô tả Đấu thủ Phần thưởng
Frozen Shadows Defeat the Abyssian General in ONE turn. Faie Bloodwing vs Lilithe Blightchaser 15 gold Gold
Relics Reclaimed Defeat the Songhai General in ONE turn. Zirix Starstrider vs Kaleos Xaan 15 gold Gold
Dead Center Defeat the Vanar General in ONE turn. Argeon Highmayne vs Faie Bloodwing 15 gold Gold
Power Overwhelming Defeat the Songhai General in ONE turn. Lilithe Blightchaser vs Kaleos Xaan 15 gold Gold
Chaos Control Defeat the Abyssian General in ONE turn. Kaleos Xaan vs Lilithe Blightchaser 15 gold Gold

Trials of the Seven Stars[ | ]

Trials of the Seven Stars
 • Mô tả: Experience the first Trial of Champions and the formation of the Seven Stars.
Tên thử thách Mô tả Đấu thủ Phần thưởng
Engulf the Flame Defeat the Songhai General in ONE turn. Lilithe Blightchaser vs Kaleos Xaan 20 gold Gold
Breaking The Bad Defeat the Vanar General in ONE turn. Vaath the Immortal vs Faie Bloodwing 15 gold Gold
Final Whispers Defeat the Abyssian General in ONE turn. Faie Bloodwing vs Lilithe Blightchaser 15 gold Gold
Winds of Change Bolster your DERVISHES and bring down the Songhai General in ONE turn. Zirix Starstrider vs Kaleos Xaan 15 gold Gold
Jack of Blades Utilize CELERITY and time your skills to bring down the Magmar General in ONE turn. Kaleos Xaan vs Vaath the Immortal 15 gold Gold

The Adeptus Gate[ | ]

The Adeptus Gate
 • Mô tả: To acquire knowledge, one must study; but to acquire wisdom, one must observe.
Tên thử thách Mô tả Đấu thủ Phần thưởng
Songhai Shuffle Defeat the Lyonar General in ONE turn. Kaleos Xaan vs Argeon Highmayne 20 gold Gold
Freezing Sand Defeat the Vetruvian General in ONE turn. Faie Bloodwing vs Zirix Starstrider 20 gold Gold
In a Frenzy Defeat the Vanar General in ONE turn. Vaath the Immortal vs Faie Bloodwing 20 gold Gold
Shadows of Light Defeat the Lyonar General in ONE turn. Lilithe Blightchaser vs Argeon Highmayne 20 gold Gold
Wishful Thinking Utilize DRAW to expand your options and crush the enemy General! Zirix Starstrider vs Lilithe Blightchaser 20 gold Gold

Sacred Path to Aperion[ | ]

Sacred Path to Aperion
 • Mô tả: The voyage of discovery is not in seeking new landscapes but in having new eyes.
Tên thử thách Mô tả Đấu thủ Phần thưởng
Knowledge of the Scions Defeat the Abyssian General in ONE turn. Zirix Starstrider vs Lilithe Blightchaser 20 gold Gold
Evolution into Ash Defeat the Magmar General in ONE turn. Kaleos Xaan vs Vaath the Immortal 20 gold Gold
The Power of Wisdom Defeat the Magmar General in ONE turn. Argeon Highmayne vs Vaath the Immortal 20 gold Gold
Ice Box Strengthen your walls and turn them to bring down the Songhai General from Full Health. Faie Bloodwing vs Kaleos Xaan 20 gold Gold
Inspiring Presence Utilize ZEAL to march across the map and bring down the enemy General. Argeon Highmayne vs Kaleos Xaan 20 gold Gold

The Tacticians' Contest[ | ]

The Tacticians' Contest
 • Giới thiệu: Bộ thử thách khó được tạo ra bởi cộng đồng người chơi.
 • Mô tả: Created for the community by the community. Difficulty: Hard
Tên thử thách Mô tả Đấu thủ Phần thưởng
Desperation Defeat the Lyonar General in ONE turn. Argeon Highmayne vs Argeon Highmayne 10 gold Gold
The Stronger Scythe Defeat the Vetruvian General in ONE turn. Kaleos Xaan vs Zirix Starstrider 10 gold Gold
Patience Defeat the Abyssian General in ONE turn. Zirix Starstrider vs Lilithe Blightchaser 10 gold Gold

The Contest of Grandmasters[ | ]

The Contest of Grandmasters
 • Giới thiệu: Bộ thử thách cực khó giành cho những người muốn thử sức.
 • Mô tả: Extremely challenging. Good luck. Difficulty: Insane
Tên thử thách Mô tả Đấu thủ Phần thưởng
Malediction Defeat the Lyonar General in ONE turn. Lilithe Blightchaser vs Argeon Highmayne 10 gold Gold
The Locked Library Defeat the Songhai General in ONE turn. Faie Bloodwing vs Kaleos Xaan 10 gold Gold
Advertisement