Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | Mechaz0r [[Category: ]] |

Chassis of Mechaz0r
ChassisofMechaz0r
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc Mech
Token? Không
Độ hiếm ErarityEpic
Nhóm Mechaz0r
Chỉ số
Mana 4
Tấn công 5
Máu 4
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Chassis of Mechaz0rđơn vị lính ErarityEpic của phe Trung lập.

Năng lực[ | ]  • Opening Gambit: Khi Chassis of Mechaz0r được triệu hồi từ thanh hành động - Tăng Tiến trình Mechaz0r thêm 20%. Nếu tiến trình đạt 100%, Mechaz0r! tự động được triệu hồi.


  • Chassis of Mechaz0r không thể trở thành mục tiêu để yểm bất kỳ loại phép nào, kể cả từ đồng minh hay kẻ địch.
    • Hiệu ứng: Magic Immunity.
    • Năng lực này không kháng các loại phép không chọn mục tiêu (ví dụ tác dụng lên mục tiêu ngẫu nhiên, tác dụng lên mọi mục tiêu, tác dụng lên ô trên sân).
Chiến thuật[ | ]

  • Không chỉ có chỉ số tốt, Chassis of Mechaz0r còn có năng lực rất khó chịu và có thể khiến đối phương phải trả một cái giá tương đối để tiêu diệt nó.
  • Nên nhớ là Chassis of Mechaz0r kháng cả phép của đồng minh, vậy nên bạn không thể yểm các phép tăng chỉ số cho nó.

Thư viện ảnh[ | ]

Chassis of Mechaz0r idle
Sẵn sàng
Chassis of Mechaz0r breathing
Đứng tại chỗ
Chassis of Mechaz0r run
Di chuyển
Chassis of Mechaz0r attack
Tấn công
Chassis of Mechaz0r death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.1: Được tạo ra.
Advertisement