Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | Ultimate Spell [[Category: ]] |

Circle of Desiccation
CircleofDesiccation
Thuộc tính
Phe Vetruvian
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm LrarityLegendary
Nhóm Ultimate Spell
Chỉ số
Mana 8
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Denizens of Shim'zar

Circle of Desiccationphép LrarityLegendary của phe Vetruvian.

Năng lực[ | ]


Chiến thuật[ | ]

  • Một loại Decimate hạng nặng của Vetruvian, Circle of Desiccation tiềm ẩn khả năng lật ngược tình thế khi ngay lập tức quét sạch mọi đơn vị lính trên sân. Circle of Desiccation là khắc tinh tuyệt đối của chiến thuật dùng Mechaz0r!.
  • Với giới hạn sống sót là các đơn vị Structure, gần như chỉ có các Obelysk của Vetruvian là qua khỏi đợt hủy diệt của Circle of Desiccation. Vì thế Circle of Desiccation chỉ nên xuất hiện trong các chiến thuật dùng Obelysk.
  • Circle of Desiccation có thể dùng để kích hoạt có chủ ý năng lực Dying Wish của các đơn vị lính đồng minh.
  • Ngược lại, Circle of Desiccation có thể kích hoạt năng lực của các đơn vị có Dying Wish mạnh của đối phương. Và nếu cả hai bên đều là Vetruvian dùng chiến thuật Obelysk, Circle of Desiccation sẽ trở nên vô dụng.

Thư viện ảnh[ | ]

Circle of Desiccation active
Sẵn sàng
Circle of Desiccation actionbar
Trong thanh hành động

Circle of Desiccation effect
Hiệu ứng

Thay đổi[ | ]

Advertisement