Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Circulus
Circulus
Thuộc tính
Phe Vanar
Loại Minion
Tộc Arcanyst
Token? Không
Độ hiếm ErarityEpic
Chỉ số
Mana 2
Tấn công 1
Máu 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Ancient Bonds

Circulusđơn vị lính ErarityEpic của phe Vanar.

Năng lực[ | ]
Chiến thuật[ | ]

  • Circulus là một đơn vị chiến thuật 2 mana nghĩa là nó có thể được gọi ra từ khá sớm, và không ngừng tạo ra giá trị từ đó.
  • Phối hợp với phép Bloodborn của Kara Winterblade để giúp tăng chỉ số cho các Illusion.
  • Circulus có thể tạo ra combo với Voice of the Wind, giúp bạn tạo ra một lượng lính khá đông, phối hợp với phép Bloodborn của Kara để gia tăng chỉ số cho chúng.

Thư viện ảnh[ | ]

Circulus idle
Sẵn sàng
Circulus breathing
Đứng tại chỗ
Circulus run
Di chuyển
Circulus attack
Tấn công
Circulus death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

Advertisement