Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Coldbiter
Coldbiter
Thuộc tính
Phe Vanar
Loại Artifact
Tộc -----
Độ hiếm LrarityLegendary
Chỉ số
Mana 2
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Coldbitertrang bị LrarityLegendary của phe Vanar.

Năng lực[ | ]  • Vào cuối mỗi lượt của bạn, gây 2 sát thương lên mọi lính địch xung quanh Tướng.
Chiến thuật[ | ]

  • Coldbiter là một công cụ gây sát thương khá hiệu quả của Vanar. Tuy nhiên khi đã nạp Coldbiter vào Tướng bạn thì không nên tấn công để bảo vệ độ bền cho nó.
  • Coldbiter là công cụ tiêu diệt các đơn vị Wall rất hiệu quả, nó cũng dễ dàng tiêu diệt đàn Wraithling hoặc các Chrysalis Egg.
  • Coldbiter phát huy sức mạnh cao nhất khi phối hợp với Winterblade, khi đó mọi lính địch xung quanh bạn sẽ bị tắc lại xung quanh Tướng bạn và không ngừng nhận sát thương từ Coldbiter cho tới khi chúng bị tiêu diệt.

Thư viện ảnh[ | ]

Coldbiter active
Sẵn sàng
Coldbiter actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

  • Trước patch 0.53: Không rõ.
Advertisement