Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | d3c (nhóm) [[Category: ]] |

Core of D3cepticle
Thuộc tính
Phe
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm -----
Nhóm D3c (nhóm)
Chỉ số
Mana 0
Tấn công 5
Máu 4
Thông tin khác
Khả dụng Chỉ trong Boss Battle
Bộ Không có

Core of D3cepticleđơn vị lính .

  • Thẻ này chỉ xuất hiện trong chế độ Boss Battle.
  • Boss này xuất hiện vào .

Năng lực[ | ]  • Forcefield: Vào mỗi lượt, Core of D3cepticle giảm sát thương nó nhận lần đầu tiên trong lượt đó về 0.


  • Chừng nào Core of D3cepticle còn tồn tại trên sân, D3c không thể nhận sát thương.
    • Hiệu ứng: D3cepticle's Limb.
Chiến thuật[ | ]

Tham khảo D3c.

Thư viện ảnh[ | ]

Core of D3cepticle idle
Sẵn sàng
Core of D3cepticle breathing
Đứng tại chỗ
Core of D3cepticle run
Di chuyển
Core of D3cepticle attack
Tấn công
Core of D3cepticle death
Bị tiêu diệt

Bên lề[ | ]

Thay đổi[ | ]

Advertisement