Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Crimson Coil
CrimsonCoil
Thuộc tính
Phe Songhai
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 2
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Denizens of Shim'zar

Crimson Coilphép CrarityCommon của phe Songhai.

Năng lực[ | ]  • Gây 2 sát thương lên một đơn vị lính bất kỳ. Sau đó kích hoạt mọi Battle Pet của bạn đang ở trên sân.

    - Mục tiêu: Mọi lính.


Chiến thuật[ | ]

  • Với việc kích hoạt các Battle Pet, bạn có thể bất ngờ gây chuyển biến trong lượt, đặc biệt là với sức mạnh cao của các đơn vị Battle Pet này.
  • Crimson Coil phối hợp tốt với Zukong, vì giờ bạn không chỉ kích họat toàn bộ Battle Pet đồng minh mà còn toàn quyền điều khiển chúng hành động sao cho đạt hiệu quả tốt nhất.
  • Crimson Coil cũng có thể dùng gây sát thương một cách có chủ ý lên lính đồng minh, kích hoạt năng lực phản ứng với sát thương của chúng, ví dụ Lantern Fox hoặc Battle Panddo.

Thư viện ảnh[ | ]

Crimson Coil active
Sẵn sàng
Crimson Coil actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

Advertisement