Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Crossbones
Crossbones
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm RrarityRare
Chỉ số
Mana 3
Tấn công 3
Máu 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Crossbonesđơn vị lính RrarityRare của phe Trung lập.

Năng lực[ | ]  • Opening Gambit: Khi Crossbones được triệu hồi từ thanh hành động - Tiêu diệt một lính địch có năng lực Ranged.
    • Năng lực này hoạt động với cả lính địch có năng lực Ranged nhưng đã bị Dispel trước đó.
Chiến thuật[ | ]

  • Crossbones có chỉ số tương đối và năng lực giúp bạn triệt tiêu các đơn vị Ranged khó chịu, đặc biệt là các đơn vị Ranged mạnh như Ki Beholder, Arrow Whistler, Captain Hank Hart, vv...
  • Một trong những nguyên do chính mà Crossbones thay thế được nhiều đơn vị 3 mana mạnh khác là do năng lực của nó cho phép tiêu diệt một kẻ địch hết sức đáng sợ - Mechaz0r! - ngay lập tức đặc dấu chấm hết cho đơn vị này tại bất kỳ thời điểm nào và tại bất kỳ vị trí nào. Do đó Crossbones là khắc tinh của chiến thuật sử dụng Mechaz0r!.

Thư viện ảnh[ | ]

Crossbones idle
Sẵn sàng
Crossbones breathing
Đứng tại chỗ
Crossbones run
Di chuyển
Crossbones attack
Tấn công
Crossbones death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.1: Được tạo ra. Crossbones tốn 4 mana để triệu hồi, chỉ số 3/4.
  • 0.13: Crossbones tốn 3 mana để triệu hồi, chỉ số giảm còn 3/3.
Advertisement