Duelyst Wiki
Advertisement

Bonus Ability Cung cấp năng lực mới cho mục tiêu.

Giới thiệu[ | ]

Bonus Ability ( cung cấp ) là một trong những hiệu ứng kỹ năng của Duelyst. Các năng lực có hiệu ứng cung cấp sẽ mang lại các năng lực mới cho đơn vị, tăng cường giá trị và sức mạnh của các đơn vị đó.

Mô tả[ | ]

 • Năng lực cung cấp để lại hiệu ứng trên người mục tiêu thụ hưởng.
  • Nếu năng lực được cung cấp là năng lực có tên, hiệu ứng để lại sẽ là tên của năng lực đó. Các năng lực có tên được cung cấp không cộng dồn với nhau, nghĩa là nếu một đơn vị nhận được hiệu ứng từ 2 loại Dying Wish, Dying Wish đến sau sẽ phủ nhận Dying Wish trước đó.
  • Một khi đơn vị nhận được năng lực mới, chừng nào còn giữ năng lực đó trong người mục tiêu sẽ phản ứng với những hiệu ứng liên quan tới năng lực mới đó.

Đặc điểm[ | ]

 • Các năng lực ZealInfiltrate đều cho hiệu ứng cung cấp.
 • Phân biệt giữa hiệu ứng cung cấp và hiệu ứng gia tăng chỉ số, hiệu ứng cung cấp chỉ cho đơn vị các năng lực có tên.
 • Các đơn vị thuộc loại Structure không thể di chuyển cũng như tấn công, ngay cả khi nhận được năng lực Flying.

Chiến thuật chơi[ | ]

 • Các hiệu ứng cung cấp năng lực có thể gây ra chuyển biến bất ngờ cho trận đấu, đặc biệt là các năng lực khó chịu như Frenzy hay Provoke.
 • Một số đơn vị cung cấp năng lực bằng Aura, trong trường hợp này vô hiệu hóa đơn vị thụ hưởng không làm mất đi năng lực mà chúng được cung cấp, bạn cần phải vô hiệu hóa đơn vị đang có Aura mới triệt tiêu được chúng.
 • Một số năng lực có hiệu ứng cung cấp là tức thời, nghĩa là mục tiêu chỉ nhận được hiệu ứng nếu thỏa mãn điều kiện nào đó, khi không còn thỏa mãn điều kiện nữa thì hiệu ứng cung cấp sẽ mất đi. Trong đại đa số trường hợp thì cho dù đã mất đi hiệu ứng, nếu các đơn vị đó lại thỏa mãn điều kiện lần nữa thì chúng vẫn sẽ có lại các năng lực đó.
Advertisement